TKY Çalışanları Nasıl Güçlendirebilir?


Günümüzde, gelişmekte olan işletmelerin başarı arayışında mücadele etmesi gereken çok sayıda zorluk vardır ve bunlardan en önemlisi modern tüketicinin sürekli değişen ihtiyaçlarıdır. Son yıllarda müşteri tercihlerinde somut bir değişim meydana geldi. tüketiciler deneyimlere daha fazla önem veriyor markalarla her zamankinden daha fazla.

Böyle bir ortamda, en iyi ürün veya hizmetle övünen şirketlerin bir zamanlar olduğu gibi rekabette galip geleceği garanti edilmiyor. Bunun yerine, modern tüketicileri barındırmak için işletmeler, tüketicileri için uyumlu ve tamamen tatmin edici bir modern müşteri deneyimi yaratmalıdır. Bu, şirket çapında mükemmelliğe ulaşmak ve kuruluşunuzun değerini en üst düzeye çıkarmak için çalışanları güçlendirmek anlamına gelir.

Toplam Kalite Yönetiminin (TKY) işletmeniz için gerçek bir oyun değiştirici olabileceği yer burasıdır.

TKY nedir?

Toplam Kalite Yönetimi, iş başarısına bütünsel bir bakış açısı getiren bir yönetim yaklaşımıdır. İle TKYbir işletme, faaliyetlerinin her alanında, hem makro hem de mikro ölçekte olağanüstü bir performans düzeyi elde etmeye çalışır ve süreçlerini optimize ederek hedeflerine organik olarak ulaşmayı amaçlar.

TKY felsefesinin merkezinde güçlü bir kalite kavramı yer alır. Bu yaklaşımı benimseyen kişiler, kaliteyi yüzeysel değil içsel bir şey olarak görürler. Bu nedenle, TKY’yi benimseyenler kaliteyi yaratmaya ve hatta elde etmeye değil, onu somutlaştırmaya ve onu şirket kimliklerinin temel bir parçası haline getirmeye çalışırlar.

TKY, kapsamı nedeniyle, üretim ve ürün testinden pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerine kadar bir şirkette mükemmelliği geliştirmeye hizmet eden çok çeşitli ilkeleri kapsar. Şirketler, her alanda sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için önlemler alarak verimliliği artırabilir ve çabalarında daha fazla yatırım getirisi elde edebilir.

TKY bir işletme için ne yapabilir?

TKY, hırslı ve gelişmekte olan bir işletmeye çeşitli önemli faydalar sağlayabilir.

Başlıca faydalarından biri operasyonel verimliliktir. Bir şirket, sürekli iyileştirmeye yönelik bir iç kültür oluşturarak, süreçlerini zaman içinde optimize etmek için yineleyebilir. Bu, işletmenin genel performansını artıran kaynak israfını ve gelir sızıntısını ortadan kaldırır.

TKY’yi benimsemek, şirketleri iş için veriye dayalı bir yaklaşımı benimsemeye de teşvik eder. Bu, analitik bir zihniyeti ve en üst düzeyde daha akıllı, bilinçli karar vermeyi teşvik eder. Şirketler, veri analizinden eyleme dönüştürülebilir içgörüler toplayarak ve bunları gelecek planlamasına dahil ederek, büyümeyi destekleyen ve uzun vadede daha fazla yatırım getirisi sağlayan daha kapsamlı iş stratejileri tasarlayabilir.

En önemlisi, TKY, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya yardımcı olur. Bir iyileştirme kültürünün yaratılması ve süreçlerin sürekli optimizasyonu sayesinde, müşteri beklentilerini rutin olarak aşmak mümkündür. Bu sonuç, muazzam tüketici katılımı, olumlu bir marka algısı ve tekrarlanan iş ve yönlendirmeler yoluyla artan gelirdir.

Toplam Kalite Yönetimini benimseyenler için müşteri, totem direğinin tepesindedir, ancak onun dimdik ayakta durmasını sağlayan çalışanlardır. Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin kök salması ve fayda sağlaması için, her organizasyon seviyesinde yüksek derecede çalışan katılımı olmalıdır. Bu nedenle, çalışanların yetkilendirilmesi, TKY’nin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilir.

Toplam Kalite Yönetimi çalışanların deneyimini ve üretkenliğini nasıl etkileyebilir?

Etkili bir şekilde uygulandığında, TKY’nin çalışanların hem deneyimi hem de üretkenliği üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bunun başlıca üç nedeni vardır:

İlk olarak, TKY, çalışanlar için daha etkili eğitim ve gelişim programları oluşturmaya yardımcı olur. En son eğitim yöntemlerini ve en gelişmişlerini bilinçli olarak araştırarak onboarding teknolojiler sayesinde şirketler, çalışanların yeni beceriler edinmelerine ve rollerinde en uygun yeterliliği elde etmelerine yardımcı olabilir. Bu onları daha verimli kılar ve artan bir yetkinlik duygusu nedeniyle çalışan memnuniyetini artırır.

İkincisi, TKY bir yenilik kültürü yaratır. Organizasyon çapında mükemmellik arayışında bir şirket, çalışanların eleştirel düşünme ve problem çözme ile meşgul olacak bant genişliğine sahip olduğu bir ortam yaratabilir. Bu, kendisini sürekli olarak geliştiren daha katılımcı ve dinamik bir iş gücü oluşturmaya yardımcı olur.

Son olarak ve belki de en önemlisi, TKY çalışanlara bir sorumluluk duygusu aşılar. İşletmeler, her açıdan mükemmelliği vurgulayan bir iş yeri yaratarak, gelişimlerini çalışanlarının ellerine bırakır. Bu güven, katkılarının değerli olduğunu anlamalarına yardımcı olur, bu da moral ve performansı artırır ve iyileştirme kültürüne aktif katılımı teşvik eder. Sonuç, daha tatmin edici bir çalışan deneyimi ve daha yüksek üretkenlik seviyeleri.

Son düşünceler

Toplam Kalite Yönetimi, bir işletmenin çıktısında ve zaman içinde nasıl geliştiğinde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Şirketler, sürekli olarak çalışan deneyimini zenginleştirmeye çabalayarak, çalışanlarını güçlendirebilir ve organizasyon çapında optimizasyon sağlamalarını ve müşterilere her zamankinden daha fazla değer getirmelerini sağlayan bir sorumluluk duygusu aşılayabilir.

Uzun vadede büyümeyi ve başarıyı sürdürmek için çalışanların yetkilendirilmesi şarttır ve TKY şu anda bu konuda rakipsizdir.

TKY Çalışanları Nasıl Güçlendirebilir?

Alon Ghelber

CMO

Alon, veriye dayalı hikaye anlatımına dayalı pazarlama yoluyla müşterilerin (ve VC’lerin) dikkatini çekmede b2b teknoloji girişimlerini destekleyen Tel Aviv merkezli bir Şef Pazarlama Sorumlusu.


Kaynak : https://readwrite.com/how-can-tqm-empower-employees/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir